عایق

  1. خانه
  2. نمونه کارها

عایق

  1. خانه
  2. نمونه کارها

پروژه 3200 متر ابرکوه

پروژه 3200 متر ابرکوه هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش…

پروژه قالبی بوشهر

پروژه قالبی بوشهر هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش های…