کارخانه تولیدی تار پولادین از سال 89 تاکنون با اتکا به پشتوانه فعالیت‌ها و تحقیقات علمی پژوهشی با موضوع محصولات کوتینگ شده ازجمله عایق‌های ضد آب در صنایع مختلف در حال فعالیت هست.
این کارخانه به مساحت 7000 متر و 1500 متر زیربنا قادر است محصول تولیدشده با نام تارتکس که از نوع پارچه مشمع یا لمینت شده با پلیمر و رزین است را به‌ صورت روزانه 2000 متر تولید کند، این محصول عایقی بر پایه پی وی سی تقویت شده با الیاف می‌باشد و بسیار قابل‌انعطاف است.

  کاربردها

استخر قالبی

استخر های قالبی تارتکست مورد استفاده در زمین کشاورزی و پرورش ماهی

استخر پرتابل

استخر های پرتابل تارتکست مورد استفاده در زمین کشاورزی و پرورش ماهی

پرورش ماهی

استخر های تارپولادین تارتکست مورد استفاده در زمین کشاورزی و پرورش ماهی

کشاورزی

استخر های خاکی تارتکست مورد استفاده در زمین کشاورزی و پرورش ماهی

  مشخصات فنی –

پشتیبانی

امکان ترمیم پارگی احتمالی در
محل بدون ابـزار فنی و اپراتور

رنگ

عدم محدودیت در رنگ بدون افزایش قیمت

مقاومت فیزیکی

مقاوم در برابر اشعه uv خورشید و در برابر اتش و خود اطفاء و مقاوم در محیط های اسیدی و قلیایی

مقاومت حرارتی

مقاومت و تحمل دما از 25- تا 50+ درجه سانتیگراد با حفظ کیفیت

کارخانه تولیدی تار پولادین از سال 89 تاکنون با اتکا به پشتوانه فعالیت‌ها و تحقیقات علمی پژوهشی با موضوع محصولات کوتینگ شده ازجمله عایق‌های ضد آب در صنایع مختلف در حال فعالیت هست.
این کارخانه به مساحت 7000 متر و 1500 متر زیربنا قادر است محصول تولیدشده با نام تارتکس که از نوع پارچه مشمع یا لمینت شده با پلیمر و رزین است را به‌ صورت روزانه 2000 متر تولید کند، این محصول عایقی بر پایه پی وی سی تقویت شده با الیاف می‌باشد و بسیار قابل‌انعطاف است

کارخانه تولیدی تار پولادین از سال 89 تاکنون با اتکا به پشتوانه فعالیت‌ها و تحقیقات علمی پژوهشی با موضوع محصولات کوتینگ شده ازجمله عایق‌های ضد آب در صنایع مختلف در حال فعالیت هست.
این کارخانه به مساحت 7000 متر و 1500 متر زیربنا قادر است محصول تولیدشده با نام تارتکس که از نوع پارچه مشمع یا لمینت شده با پلیمر و رزین است را به‌ صورت روزانه 2000 متر تولید کند، این محصول عایقی بر پایه پی وی سی تقویت شده با الیاف می‌باشد و بسیار قابل‌انعطاف است