پرورش ماهی

پرورش ماهی

  1. خانه
  2. پرورش ماهی

پرورش ماهی

استخر های تارپولادین تارتکست مورد استفاده در پرورش ماهی

مزرعه پرورش ماهي قزل الا به روش دانماركي شامل تعدادي استخر خاكی است كه با خاكبرداري يا حفر زمين در يك منطقه و رفتن به عمق چند متري زمين ساخته مي شوند.

در صورت امكان ورود اب هاي مورد نياز استخرهاي پرورشي بايد به صورت ثقلي (به كمك نيروي جاذبه زمين) باشد زيرا در اين روش هزينه ابگيري استخرها كمتر و ميزان ارامش اسايش خاطر در بالاترين حد است.

به استفاده از تلمبه نيز مي توان اب مورد نياز مزرعه را از رودخانه يا درياچه تامين نمود اما در اغلب موارد اين روش بايد به عنوان يك منبع فرعي و غير اصلي براي تامين اب مصرفي و مورد نياز استخر هاي پرورش قزل الا در نظر گرفته شود زيرا سيستم پمپاژ قادر به تامين كامل اب مصرفي مزرعه نيست و هزينه ي نصب ان نيز حتي اگر از موتور هاي ديزلي يا الكتريكي استفاده شود بالا خواهد بود.

علاوه بر اين يك منبع اماده و هميشگي تامين نيروي برق نيز مورد نياز است مثلا يك پمپ الكتريكي بايد يك موتور ديزلي اماده به شكل موتور ثابت يا متحرك داشته باشد.

جز در صورت دسترسي به انرژي ارزان برق شهر جاي ترديد وجود دارد كه يك مزرعه پرورش ماهي قزل الا كه اب را از عمق بيش از 2-3 متر توسط سيستم پمپاژ تامين مي كند از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد .

خوشبختانه فقط تعداد بسيار اندكي از مزارع پرورش ماهي در محلي واقع مي شوند كه مجبورند براي تامين اب مورد نياز جهت پرورش از چاه ارتزين استفاده كنند.

مزایای استفاده از این شیوه

راحتي در ساخت و نداشتن هزينه اوليه ساخت استخر

معایب استفاده از این شیوه

نميتوان آلودگي را كنترل كرد.
نميتوان استخرها را تميز كرد.
اكسيژن دهي آب به آب سخت است.
در فصول باراني و سيلابي خطر آفرين است
ماهي قزل آلا را نميتوان بصورت انبوه پرورش داد.
از سه لایه مجزا مخصوص، نردبان، روکش استخر، پمپ تصفیه البته در بعضی مدلها

– نمونه پروژه های انجام شده –