استخر قالبی

استخر قالبی

  1. خانه
  2. استخر قالبی

استخر قالبی

استخر های قالبی تارتکست مورد استفاده در زمین کشاورزی و پرورش ماهی

استخرهایی که با مصالح ساختمانی (سنگ سیمان- اجرسیمان و یا بتن ) و به شکل چند ضلعی احداث شده اند.

انواع استخر قالبی عبارتند از

مخازن مُسقف: این مخازن دارای سقف بوده و اکثرا در مناطق ییلاقی جهت ذخیره سازی آب ساخته شده است و عموما به شکل مربع و یا مستطیل می باشد.

مخازن روباز : بدون سقف بوده و به اشکال مربع ، مستطیل و یا غیره می باشد.

– نمونه پروژه های انجام شده استخر قالبی –